Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

L' italia con gusto

Kaakonpyrstö 4 A 4

40340 Jyväskylä

Y-tunnus 2868103-9

info@italiacongusto.fi

 

Rekisteriasioista vastaa

Sabrina Suuronen

sabrina.suuronen@italiacongusto.fi

Puh. 045 787 03635 (9.00 - 15.00)

 

Rekisterin nimi

L' Italia con gusto asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa italiacongusto.fi -palvelun tarjoamiseksi. Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakastietojen ylläpitäminen
  • Tilaustietojen käsittely ja tilauksen toimittaminen
  • Asiakaskokemuksen parantaminen esimerkiksi suosittelemalla tuotteita, joista voit olla kiinnostunut
  • Väärinkäytösten estäminen
  • Hyvän asiakaspalvelun toteuttaminen ja sen kehittäminen
  • Analytiikka ja palvelun parantaminen

Rekisteriä käytetään verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten arkistointiin ja käsittelyyn.

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisteri sisältää alla olevat tiedot:

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Postinumero

- Sähköpostiosoite

- Postiosoite

- Postinumero

- Puhelinnumero

Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt.

Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät.

Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kaikki henkilötiedot käsitellään huolellisesti asianmukaisin menettelyin ja pääsyä tietoihin valvotaan tiukasti. Tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta tai vahingossa tehdyltä muuttamiselta, hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelyltä.

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin tässä selosteessa merkittyjen toimien kannalta on välttämätöntä. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida L' Italia con guston henkilötietorekisteristä.

Olemme huomioineet henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.